WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ŚZK

07.03.19

Prezes Mirosław Algierski przedstawił zebranym sprawozdanie z prac Zarządu Związku jak i propozycje kierunków dalszego działania. W imieniu Komisji Rewizyjnej Związku sprawozdanie przedstawiła Maria Dobry. Po wysłuchaniu sprawozdań i dyskusji w głosowaniu kierowanym przez prowadzącego zebranie Sławomira Chorążyczewskiego udzielono Zarządowi Związku absolutorium za rok 2018. W dyskusji omawiano problemy związane z remontem Domu Kresowego, który mimo dużych kosztów udało się ukończyć. Podnoszono też sprawę Pomnika Nekropoli Kresowych, pomnik wymaga remontu, którego koszt przekracza możliwości ŚZK. Bardzo udana kwesta pozwoliła na zbudowanie podstaw finansowych, dokonano oględzin przez ekspertów i z przedstawionych wyników określono koszty, których związek nie jest w stanie udźwignąć. Zobowiązano Zarząd ŚZK do ponownego wystąpienia do władz miasta i powiatu o współfinansowanie tego remontu lub całkowite przejęcie opieki nad tym obiektem. Wspominano wyjazd w okolice Białegostoku, Białowieży i Siemiatycz – szlakiem czterech kultur. Uczestnicy poznali historię i tradycje związane z tym terenem. Część członków wybrała się na wyprawę do Moskwy, Smoleńska, Katynia i Wilna. Wrażenia z tej wyprawy podzieliła się na specjalnych spotkaniach.

Dotychczasowa skarbnik Zarządu Jadwiga Buławska złożyła rezygnacje z pełnienia funkcji ze względu na problemy rodzinne i zdrowotne. Walne Zebranie rezygnację przyjęło, prezes Zarządu wręczając bukiet kwiatów pani Jadwidze dziękował za dotychczasową pracę. Funkcję członka Zarządu i obowiązki skarbnika zebrani powierzyli Irenie Cymbalskiej. 

Rok 2019 będzie upływał związkowi na przygotowaniach do obchodów 75 rocznicy przybycia Kresowian na Ziemię Świebodzińską. Przypada ona w drugiej połowie kwietnia 2020 roku.  Już teraz trzeba wszystko przygotować, omówić i zaplanować, aby tę rocznicę godnie obchodzić. Planowane są także wyjazdy jeden do Siekierek, Cedyni i Gryfina. W Gryfinie planowane jest spotkanie integracyjne w celu wymiany doświadczeń z tamtejszą grupą kresowian. Drugą jest wyprawa do Rygi, Tallina, Helsinek, Sankt Petersburga i Wilna, na uczestników czeka wiele wrażeń.

Zebrani zobowiązali władze Związku do kontynuowania obchodzenia rocznic związanych z Kresami i włączania w te uroczystości młodzieży, aby przekazywać wiedzę o Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej.


AKTUALNOŚCI


KRESOWIANIE ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI OBCHODZĄ Z WYCHOWANKAMI SOSW03.12.19

Świebodziński Związek Kresowian Koło terenowe Kosieczyn-Zbąszynek od wielu lat współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Zbąszyniu. Kresowianie w listopadzie każdego roku odwiedzają wychowanków SOSW w Zbąszyniu. Zawsze na tę okazje przygotowują pogadankę z historii Polski, bardzo często popartą własnymi przeżyciami. Gospodarze serdecznie podejmują Kresowian i zaangażowaniem uczestniczą w spotkaniach.

CZYTAJ WIĘCEJ

KOLEJNA PIELGRZYMKA ŚZK DO ROKITNA26.07.19

Tradycyjnie w lipcową niedzielę kresowianie, członkowie Koła Terenowego Kosieczyn – Zbąszynek Świebodzińskiego Związku Kresowian wraz z przyjaciółmi 21 lipca stawili się przed obliczem Matki Cierpliwie Słuchającej, aby wspomnieć wszystkich pomordowanych kresowian i tych, którzy już odeszli.

CZYTAJ WIĘCEJ

GALERIA