76 ROCZNICA WJAZDU PIERWSZEGO TRASPORTU PRZESIEDLEŃCÓW Z KRESÓW WSCHODNICH

18.04.21

Jan Hawryszczak tak wspomina tamten czas:

„Podróż też trwała prawie miesiąc. Do Zbąszynka dotarliśmy 15 kwietnia. Na stacji stał transport z więźniami z obozu koncentracyjnego i wszędzie było dużo wojska. Jakieś 70 kilometrów dalej, przebiegała linia frontu. Zaraz po przyjeździe, w godzinach popołudniowych, przeżyliśmy nalot niemiecki. Ukryliśmy się pod betonowym wiaduktem.

Na drugi dzień, niemieckie furmanki, zaczęły nas rozwozić po wioskach. My z kilkoma rodzinami trafiliśmy do Brójec Lubuskich. Wszędzie mieszkali jeszcze Niemcy. Polaków dokwaterowywano do nich.”

Jan Hawryszczak zmarł w 2014 roku i spoczywa w ziemi swojej nowej ojczyzny.

W roku 2020 przypadała 75 rocznica tych wydarzeń, niestety pandemia nie pozwoliła na właściwe upamiętnienie wjazdu pierwszego transportu, udało się tylko wystawić baner z wizerunkami przesiedleńców. Dopiero w tym roku w 76 rocznicę tych wydarzeń Świebodziński Związek Kresowian Koło Terenowe Kosieczyn-Zbąszynek zaprosiło na uroczystość przy tablicy upamiętniającej przybycie pierwszych transportów Polaków wysiedlanych z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Tablica została umieszczona na budynku dworca PKP w Zbąszynku na peronie 2. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe Świebodzińskiego Związku Kresowian oraz Związku Harcerstwa Polskiego, które na końcu spotkania poprzez salut oddały cześć bohaterom tamtych zdarzeń.

Przybyłych pod tablicę przywitał Władysław Kozak, oprócz miejscowych kresowian przybyli także kresowianie z Międzyrzecza z panem Władysławem Decem, który jako kilkumiesięczne dziecko przyjechał tym transportem. Jan Mikuła odczytał wspomnienia Jana Hawryszczaka z przyjazdu transportu i pierwszych dni pobytu w nowej ojczyźnie. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski zwrócił uwagę, że w tym czasie trawy jeszcze działania wojenne. Wspomniał także, że świadkiem tych wydarzeń są groby na cmentarzu w Zbąszynku, spoczęli w nich pierwsi przybyli, którzy nie dojechali żywi do nowej ojczyzny. Burmistrz planuje upamiętnienie tych pierwszych grobów specjalną tabliczką. Następnie złożono wiązanki kwiatów pod tablicą. Organizatorzy zaprosili uczestników spotkania pod pomnik „Źródło” i do obejrzenia banera upamiętniającego 75 rocznicę wjazdu pierwszego transportu.


AKTUALNOŚCI


ROCZNICA WYWÓZKI NA SYBIR04.03.22

82 lata temu, 10 lutego 1940 roku rozpoczęła się pierwsza z czterech fal masowych deportacji polskich obywateli z terenów Kresów Wschodnich. Bez wyroku sądu, zerwani w środku nocy mieli niespełna godzinę, a często i krócej, na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy, pozostawienie dorobku całego życia i wyjazd w bydlęcych wagonach w nieznane. Po prawie miesięcznej podróży w tragicznych warunkach, głodni i schorowani, docierali do miejsc zesłań na dalekiej Syberii czy w stepach Kazachstanu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Z KRESÓW NA KRESY20.10.21

W dniach 14 i 15 października Świebodziński Związek Kresowian zaprosił na spotkanie z przedstawicielem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu panem Krzysztofem Mazurem.

CZYTAJ WIĘCEJ

GALERIA