76 ROCZNICA WJAZDU PIERWSZEGO TRASPORTU PRZESIEDLEŃCÓW Z KRESÓW WSCHODNICH

18.04.21

Jan Hawryszczak tak wspomina tamten czas:

„Podróż też trwała prawie miesiąc. Do Zbąszynka dotarliśmy 15 kwietnia. Na stacji stał transport z więźniami z obozu koncentracyjnego i wszędzie było dużo wojska. Jakieś 70 kilometrów dalej, przebiegała linia frontu. Zaraz po przyjeździe, w godzinach popołudniowych, przeżyliśmy nalot niemiecki. Ukryliśmy się pod betonowym wiaduktem.

Na drugi dzień, niemieckie furmanki, zaczęły nas rozwozić po wioskach. My z kilkoma rodzinami trafiliśmy do Brójec Lubuskich. Wszędzie mieszkali jeszcze Niemcy. Polaków dokwaterowywano do nich.”

Jan Hawryszczak zmarł w 2014 roku i spoczywa w ziemi swojej nowej ojczyzny.

W roku 2020 przypadała 75 rocznica tych wydarzeń, niestety pandemia nie pozwoliła na właściwe upamiętnienie wjazdu pierwszego transportu, udało się tylko wystawić baner z wizerunkami przesiedleńców. Dopiero w tym roku w 76 rocznicę tych wydarzeń Świebodziński Związek Kresowian Koło Terenowe Kosieczyn-Zbąszynek zaprosiło na uroczystość przy tablicy upamiętniającej przybycie pierwszych transportów Polaków wysiedlanych z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Tablica została umieszczona na budynku dworca PKP w Zbąszynku na peronie 2. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe Świebodzińskiego Związku Kresowian oraz Związku Harcerstwa Polskiego, które na końcu spotkania poprzez salut oddały cześć bohaterom tamtych zdarzeń.

Przybyłych pod tablicę przywitał Władysław Kozak, oprócz miejscowych kresowian przybyli także kresowianie z Międzyrzecza z panem Władysławem Decem, który jako kilkumiesięczne dziecko przyjechał tym transportem. Jan Mikuła odczytał wspomnienia Jana Hawryszczaka z przyjazdu transportu i pierwszych dni pobytu w nowej ojczyźnie. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski zwrócił uwagę, że w tym czasie trawy jeszcze działania wojenne. Wspomniał także, że świadkiem tych wydarzeń są groby na cmentarzu w Zbąszynku, spoczęli w nich pierwsi przybyli, którzy nie dojechali żywi do nowej ojczyzny. Burmistrz planuje upamiętnienie tych pierwszych grobów specjalną tabliczką. Następnie złożono wiązanki kwiatów pod tablicą. Organizatorzy zaprosili uczestników spotkania pod pomnik „Źródło” i do obejrzenia banera upamiętniającego 75 rocznicę wjazdu pierwszego transportu.


AKTUALNOŚCI


USTANOWIENIE SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ KLEWAŃSKIEJ PATRONKI RODZIN PRZYBYŁYCH Z KRESÓW29.05.21

Klewań – miasto na Ukrainie (Wołyń), w obwodzie rówieńskim. Prywatne miasto szlacheckie położone było w XVI wieku w województwie wołyńskim, na wzgórzu nad Stubłą.  Od końca XV w. główna rezydencja polskich książąt Czartoryskich. Zamek zbudowany został przez ks. Michała Czartoryskiego, starostę bracławskiego. W II Rzeczypospolitej Klewań należał do powiatu rówieńskiego województwa wołyńskiego. Przed II wojną światową obok stacji kolejowej znajdowało się największe na Wołyniu letnisko, goszczące latem kilkuset gości.

CZYTAJ WIĘCEJ

76 ROCZNICA WJAZDU PIERWSZEGO TRASPORTU PRZESIEDLEŃCÓW Z KRESÓW WSCHODNICH18.04.21

15 kwietnia 1945r. na stację kolejową, wtedy jeszcze Nowy Zbąszyń wjechał pierwszy transport z przesiedleńcami z województwa Tarnopolskiego. Zmęczeni i przerażeni wygnańcy ze wsi Milno, Trościaniec Wielki dotarli do końcowej stacji swojej tułaczki.

CZYTAJ WIĘCEJ

GALERIA