WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

05.10.21

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ŚWIEBODZIŃSKIEGO ZWIĄZKU KRESOWIAN

23 września 2021 w Domu Kresowym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Świebodzińskiego Związku Kresowian. Zebranie miało na celu podsumowanie pracy związku za rok 2020.
Prezes Mirosław Algierski przedstawił zebranym sprawozdanie z prac Zarządu Związku jak i propozycje kierunków dalszego działania. Wszelkie działania związku w minionym okresie zdominowała pandemia i uniemożliwiła normalną pracę organizacji. Teraz próbujemy wracać do normalnej działalności przykładem niech będzie wycieczka do Doliny Kłodzkiej.

W imieniu Komisji Rewizyjnej Związku sprawozdanie przedstawiła Maria Dobry. Po wysłuchaniu sprawozdań i dyskusji w głosowaniu kierowanym przez prowadzącego zebranie Jana Mikułę udzielono Zarządowi Związku absolutorium za rok 2020.

Następnie nastąpił wybór prezesa związku. Zebrani jednogłośnie wybrali ponownie Mirosława Algierskiego na prezesa ŚZK na kolejną kadencje. W wyborach do Zarządu związku zebrani udzielili poparcia następującym kandydatom, którzy zostali wybrani na kolejną kadencje:
|Władysław Kozak – wiceprezes związku
Sławomir Chorążyczewski – sekretarz związku
Irena Cymbalska – skarbnik związku
Irena Legieć – członek zarządu
Jadwiga Ładyko – członek zarządu
Jan Mikuła – członek zarządu
Do Komisji Rewizyjnej ŚZK wybrano:
Maria Dobry – przewodnicząca komisji
Zofia Bohonos – członek komisji
Halina Mikułko – członek komisji


Uczestnicy Walnego Zebrania uchwalili także zwiększenie składki rocznej na rok 2022 do wysokości 60zł. Pani Małgorzata Chorążyczewska poinformowała zebranych o nawiązaniu współpracy ze Stowarzyszeniem Kresowian Ziemi Kłodzkiej i planach przekazanie bardzo wielu tomów książek o tematyce kresowej. Na końcu zebrani podziękowali prezesowi za pierwszy rok pracy życząc sukcesów w realizacji dalszych planów.
Na końcu zebrani podziękowali prezesowi oraz zarządowi związku za pracę w mijającej kadencji życząc sukcesów nowo wybranemu zarządowi sukcesów w realizacji dalszych planów.

 


AKTUALNOŚCI


ROCZNICA WYWÓZKI NA SYBIR04.03.22

82 lata temu, 10 lutego 1940 roku rozpoczęła się pierwsza z czterech fal masowych deportacji polskich obywateli z terenów Kresów Wschodnich. Bez wyroku sądu, zerwani w środku nocy mieli niespełna godzinę, a często i krócej, na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy, pozostawienie dorobku całego życia i wyjazd w bydlęcych wagonach w nieznane. Po prawie miesięcznej podróży w tragicznych warunkach, głodni i schorowani, docierali do miejsc zesłań na dalekiej Syberii czy w stepach Kazachstanu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Z KRESÓW NA KRESY20.10.21

W dniach 14 i 15 października Świebodziński Związek Kresowian zaprosił na spotkanie z przedstawicielem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu panem Krzysztofem Mazurem.

CZYTAJ WIĘCEJ

GALERIA