WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

05.10.21

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ŚWIEBODZIŃSKIEGO ZWIĄZKU KRESOWIAN

23 września 2021 w Domu Kresowym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Świebodzińskiego Związku Kresowian. Zebranie miało na celu podsumowanie pracy związku za rok 2020.
Prezes Mirosław Algierski przedstawił zebranym sprawozdanie z prac Zarządu Związku jak i propozycje kierunków dalszego działania. Wszelkie działania związku w minionym okresie zdominowała pandemia i uniemożliwiła normalną pracę organizacji. Teraz próbujemy wracać do normalnej działalności przykładem niech będzie wycieczka do Doliny Kłodzkiej.

W imieniu Komisji Rewizyjnej Związku sprawozdanie przedstawiła Maria Dobry. Po wysłuchaniu sprawozdań i dyskusji w głosowaniu kierowanym przez prowadzącego zebranie Jana Mikułę udzielono Zarządowi Związku absolutorium za rok 2020.

Następnie nastąpił wybór prezesa związku. Zebrani jednogłośnie wybrali ponownie Mirosława Algierskiego na prezesa ŚZK na kolejną kadencje. W wyborach do Zarządu związku zebrani udzielili poparcia następującym kandydatom, którzy zostali wybrani na kolejną kadencje:
|Władysław Kozak – wiceprezes związku
Sławomir Chorążyczewski – sekretarz związku
Irena Cymbalska – skarbnik związku
Irena Legieć – członek zarządu
Jadwiga Ładyko – członek zarządu
Jan Mikuła – członek zarządu
Do Komisji Rewizyjnej ŚZK wybrano:
Maria Dobry – przewodnicząca komisji
Zofia Bohonos – członek komisji
Halina Mikułko – członek komisji


Uczestnicy Walnego Zebrania uchwalili także zwiększenie składki rocznej na rok 2022 do wysokości 60zł. Pani Małgorzata Chorążyczewska poinformowała zebranych o nawiązaniu współpracy ze Stowarzyszeniem Kresowian Ziemi Kłodzkiej i planach przekazanie bardzo wielu tomów książek o tematyce kresowej. Na końcu zebrani podziękowali prezesowi za pierwszy rok pracy życząc sukcesów w realizacji dalszych planów.
Na końcu zebrani podziękowali prezesowi oraz zarządowi związku za pracę w mijającej kadencji życząc sukcesów nowo wybranemu zarządowi sukcesów w realizacji dalszych planów.

 


AKTUALNOŚCI


ZEBRANIE SPAWOZDAWCZE za 2022 r.20.10.23

Zarząd Świebodzińskiego Związku Kresowian   zwołuje na  23 listopada 2023 r.   ( czwartek) 
ZEBRANIE SPAWOZDAWCZE  za 2022 r. - Godzina 16.00

CZYTAJ WIĘCEJ

Zapraszamy02.07.23

Zapraszamy na Mszę św. w 80 rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu, która odbędzie się w Sankruarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie o godz. 16.30, poprzedzona (o godz.16.00)  prelekcją 
ks. prof. dr hab. Józefa Szymańskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ

GALERIA